Undervisningsplaner

Hellested Friskole og Børnehus skal som Fri Skole give en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. I bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler, skal skolen udarbejde undervisningsplaner samt slut- og delmål for de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i samt for folkeskolens obligatoriske emner.

Hellested Friskole og Børnehus følger indenfor skolens fagrække de mål- og fagbeskrivelser, som fremgår af Fælles Mål. Det gælder både slut- og delmål samt undervisningsplaner. Vi henviser derfor generelt til Undervisningsministeriets hjemmeside, men er samtidig i proces med at udvikle vores egne undervisningsplaner.

Hellested Friskole
Tåstrupvej 2
4652 Hårlev

KONTAKT

​Hellested Friskole og Børnehus

CVR: 34750858

Tåstrupvej 2, 4652 Hårlev 

Telefon: 61 43 58 25

​E-mail: info@hellestedfriskole.dk