Om Skolen

Hellested Friskole og Børnehus så dagens lys august 2013, hvor vi dengang slog dørene op for godt 100 elever i skolen fordelt på elever fra 0.-7. klasse og ca. 30 børn i dengang børnehaven. Friskolen og fribørnehaven blev til i kølvandet på, at den lokale folkeskole lukkede og at lokale kræfter ønskede, at Hellested skulle bevare en skole.

I dag snart fem år efter kan vi konkludere, at projektet er lykkedes. Hellested Friskole og Børnehus består i dag af ca. 185 elever fra 0. – 9. klasse, lige som vi siden august 2015 har været et integreret børnehus med nu ca. 50 børn i alderen 0-6 år. Vi har børn tilknyttet, som i dag bor i en radius af ca. 30 km fra skolens beliggenhed lige som personale er kommet til i takt med det øgede børnetal, som vi nu tæller mere end 30 medarbejdere.

Historien om tilblivelsen er lang og spændende, men vigtigst er at fremhæve, at der hele vejen i tilblivelses- og udviklingsprocessen har været og er en virketrang og lyst blandt personale og omgivelser til at udvikle rammer og indhold, så de på bedste vis tager afsæt i såvel det enkelte barns som fællesskabets behov. På Hellested Friskole og Børnehus går det enkelte barn og fællesskabet hånd i hånd, de er hinandens forudsætninger og trivslen for begge er vægtet højt i alt fra vision, værdier til dagligdagens arbejde med børnene.

Pædagogiske rammer

Vi har som skole ud fra en vurdering af på én gang at kunne have blik både for det enkelte barn for samtidig at kunne have blik for fællesskabet truffet en beslutning om, at vi har en max kvotient på 22 elever i hver klasse. Vi tror på, at vi inden for rammerne af denne kvotient mest optimalt kan skabe en balance mellem det enkelte barns trivsel og udvikling og samtidig trivslen og udviklingen for fællesskabet omkring barnet.

Fysiske rammer

Hellested Friskole og Børnehus ligger geografisk placeret i udkanten af landsbyen Hellested. Bygningen omkring Børnehus, SFO og skole udgør tilsammen ca. 3500 kvm, som vi løbende dels har renoveret/vedligeholdt og dels udvikler på, så rammerne for børnenes trivsel og udvikling hele tiden forbedres.

Vi har gennem vores 5 års levetid blandt andet bygget nyt fysik/kemilokale, totalfornyet vores Børnehus med såvel nye og udvidede toiletfaciliteter og nyt pædagogisk gennemtænkt interiør, bygget og indrettet et stort åbent cafélandskab iform af vores aula, indkøbt nye møbler til alle klasselokaler og senest bygget nyt musiklokale samt mange andre ting.

Tilstødende og sammenhængende med vores egne bygninger ligger et stort halområde bestående af en nyrenoveret idrætshal, en gymnastiksal, en sguashbane og en kantine med tilhørende industrikøkken. Alle disse dele er ejet og vedligeholdes af Stevns Kommune, men da hele bygningsmassen hænger energimæssigt sammen, er der skole og kommune imellem dannet en ejerforening, der indebærer, at vi som skole, SFO og Børnehus har brugsret af hele halområdet i hverdagen fra kl. 6.00-16.00, lige som vi har råderet over industrikøkkenet.

Uden om såvel skole som SFO og Børnehus har vi store grønne arealer, som vi ligeledes har udviklet undervejs. Senest har vi fra skoleåret 2018/2019 åbnet et nyt stort anlagt naturlegeområde med tilhørende ny multibane med kunstgræs samt et maritimt legeområde i Børnehuset med skib og vandleg. Det nye naturlegeområde er ikke bare et legeområde i traditionel forstand, men er samtidig en levendegørelse af en lokal kulturarvsfortælling fra den lokale gravhøj Elverhøj om Elverkongen og hans elverpiger, hvilket er afspejlet gennem store træudskåret figurer, der pryder området. Det nye legeområde er også et symbol på den sammenhæng, som der er mellem lokalområdet og skole, SFO og Børnehus, hvor lokalsamfundet er inviteret ind til at bruge faciliteterne om aftenen, i weekender og i ferier. Udviklingen af vores samlede udemiljø er fortsat i proces og kredser om at bringe begreberne ’leg, læring og pædagogik’ i spil i vores hverdag under mottoet, at ’det skal in at være ude på Hellested Friskole og Børnehus’.

Hellested Friskole
Tåstrupvej 2
4652 Hårlev

KONTAKT

​Hellested Friskole og Børnehus

CVR: 34750858

Tåstrupvej 2, 4652 Hårlev 

Telefon skole: 61 43 58 25

Telefon børnhus: 61 43 71 25

Telefon SFO: 61 43 79 10

​E-mail: info@hellestedfriskole.dk