Om Skolen

Hellested Friskole og Børnehus så dagens lys august 2013, hvor vi dengang slog dørene op for godt 100 elever i skolen fordelt på elever fra 0.-7. klasse og ca. 30 børn i dengang børnehaven. Friskolen og fribørnehaven blev til i kølvandet på, at den lokale folkeskole lukkede og at lokale kræfter ønskede, at Hellested skulle bevare en skole.

I dag kan vi konkludere, at projektet er lykkedes. Hellested Friskole og Børnehus består i dag af godt 190 elever fra 0. – 9. klasse, lige som vi siden august 2015 har været et integreret børnehus med nu ca. 50 børn i alderen 0-6 år. Vi har børn tilknyttet, som i dag bor i en radius af ca. 30 km fra skolens beliggenhed lige som personale er kommet til i takt med det øgede børnetal, som vi nu tæller mere end 30 medarbejdere.

Historien om tilblivelsen er lang og spændende, men vigtigst er at fremhæve, at der hele vejen i udviklingsprocessen har været og er en virketrang og lyst blandt personale og omgivelser til at udvikle rammer og indhold, så de på bedste vis tager afsæt i såvel det enkelte barns som fællesskabets behov. På Hellested Friskole og Børnehus går det enkelte barn og fællesskabet hånd i hånd, de er hinandens forudsætninger og trivslen for begge er vægtet højt i alt fra vision, værdier til dagligdagens arbejde med børnene.​

KONTAKT

​Hellested Friskole og Børnehus

CVR: 34750858

Tåstrupvej 2, 4652 Hårlev 

Telefon skolens kontor: 61 43 58 25 (mandag-torsdag kl. 9-14 og fredag kl. 9-12)

Telefon Børnehus: 61 43 71 25

Telefon SFO: 61 43 79 10

​E-mail: info@hellestedfriskole.dk

Samarbejdspartnere og støttefonde​