Friplads

Hellested Friskole og Børnehus har to slags fripladsordninger, som er beskrevet her:

Første fripladsordning:

Du kan søge om økonomisk fripladsstøtte til skolepenge og SFO (SFO dog kun fra 0.-3. klasse) på baggrund af årsindkomsten for den forælder, som bor sammen med barnet/børnene, der søges fripladsstøtte til.

Det er Fordelingssekretariatet, som administrerer fripladser for friskoler – se på nedenstående fordelingsnøgler, om du er berettiget til friplads:

Fordelingsnøgle Skolepenge og SFO

Hvis du er berettiget, så send en mail til kontor@hellested365.dk, hvor skemaet ”Forældreansøgning” i udfyldt stand samt seneste årsopgørelse vedlægges.

Fristen for at sende en fripladsansøgning til denne fripladsordning er senest 15. august hvert år. Man søger for et skoleår ad gangen.

Hvis Fordelingssekretariatet vurderer, at du er berettiget til friplads, udbetales tilskud til friskolen i december måned. Det bevilgede fripladstilskud vil blive registreret over din månedlige opkrævning, således at opkrævningen bliver reduceret med et tilsvarende beløb.

Vær opmærksom på, at tilskuddet varierer fra år til år og må betragtes som et forholdsvist lavt beløb.​

​Anden fripladsordning:

I helt særlige tilfælde kan der bevilges friplads af bestyrelsen til børn der allerede er indskrevet, og hvor familien rammes af en social begivenhed, såsom skilsmisse, mistet job, alvorligt sygdom og lignende, hvor man bliver økonomisk trængt. Disse fripladser er i et begrænset antal. Selvom man har modtaget kommunal fripladsstøtte i Hellested Børnehus, betragtes man ved ansøgning til denne fripladsordning som udefrakommende.

Du kan i sådanne tilfælde søge om økonomisk fripladsstøtte til skolepenge og SFO (SFO dog kun fra 0.-3. klasse) på baggrund af husstandens årsindkomst.

Se på disse fordelingsnøgler fra Fordelingssekretariatet, som administrerer fripladser for friskoler, om du er berettiget til friplads:

Fordelingsnøgle Skolepenge og SFO

Disse fripladser behandles på næstkommende bestyrelsesmøde efter ansøgningen, inkl. skemaet ”Forældreansøgning” samt seneste årsopgørelse, i udfyldt stand, er modtaget.

Disse fripladser bevilges altid fremadrettet fra den næstkommende 1. i måneden efter ansøgningen har været behandlet af bestyrelsen. Bevillingen er i udgangspunktet altid gældende frem til den 31. juli i det skoleår man søger.

Hvis du er berettiget ifølge ovenstående beskrivelse og fordelingsnøgler, så send en mail til kontor, hvor skemaet ”Forældreansøgning” i udfyldt stand samt seneste årsopgørelse vedlægges.

Hellested Friskole
Tåstrupvej 2
4652 Hårlev

KONTAKT

​Hellested Friskole og Børnehus

CVR: 34750858

Tåstrupvej 2, 4652 Hårlev 

Telefon: 61 43 58 25

​E-mail: info@hellestedfriskole.dk