,Rygepolitik

Lovgivning forskriver, at skoler og uddannelsesinstitutioner har en rygepolitik, hvor det tydeligt fremgår, hvilke konsekvenser der er gældende, hvis skolens rygepolitik overtrædes.

Hellested Friskole og Børnehus er en røgfri skole. Rygning i skoletiden og på skolens område er forbudt.

Forbuddet gælder brug af alle tobaksvarer, e-cigaretter, tobakssurrogater dvs. produkter med indhold af nikotin, der ikke er en tobaksvare samt urtebaserede rygeprodukter baseret på planter, urter eller frugter, som ikke indeholder tobak og som kan forbruges via en forbrændingsproces. For skolens elever gælder rygeforbuddet i hele skolens åbningstid også uden for skolens område (fx på ture).

Ved overtrædelse af reglerne

Ved overtrædelse af reglerne kontaktes forældrene og der indkaldes evt. til en samtale. Midlertidig bortvisning i en periode kan komme på tale og i yderste konsekvens kan samarbejdet opsiges ved gentagende overtrædelser samt manglende samarbejde.

Hvis en elev ses med nogle af ovennævnte produkter, konfiskeres disse. De kan efterfølgende hentes af forældrene på kontoret.

Reglerne gælder både børn, der bliver taget i ikke at overholde regler og ved mistanke om ikke at overholde reglerne.​

KONTAKT

​Hellested Friskole og Børnehus

CVR: 34750858

Tåstrupvej 2, 4652 Hårlev 

Telefon skolens kontor: 61 43 58 25 (mandag-torsdag kl. 9-14 og fredag kl. 9-12)

Telefon Børnehus: 61 43 71 25

Telefon SFO: 61 43 79 10

​E-mail: info@hellestedfriskole.dk

Samarbejdspartnere og støttefonde​