Værdigrundlag og vision​

På Hellested Friskole og Børnehus er værdier aktive redskaber, der på forskellig vis sættes i spil i det enkelte barns udvikling. Fra det starter som vuggestuebarn til det står som et ungt og alligevel modent menneske, der skal videre ud i livet efter 9. klasse udvikles og tilpasses værdierne, så de støtter op om barnets udvikling og bliver en del af deres personlige bagage, som de tager med her fra.

Værdierne indgår i hverdagens praktiske arbejde med at udvikle børnene og er synlige redskaber for såvel børn som voksne i og omkring stedet. Vi har i denne sammenhæng i alle klasselokaler, i vores SFO, Børnehus og i det fælles personalerum ophængt whiteboards, hvor værdisporerne er fortrykt og hvor børn og personale i fællesskab løbende sætter konkrete og aktuelle handlinger på værdierne. Et par gange om året kommer vi i denne sammenhæng på besøg i hinandens klasser og får her en fortælling om klassens handlinger under de forskellige værdier. Værdierne er derfor ikke bare noget, vi taler om, det er noget, vi praktiserer.

Overordnet arbejder vi med barnets udvikling ud fra fire værdier: Tolerance, samarbejde, motivation og sammenhæng.

Tolerance

På Hellested Friskole og Børnehus arbejder børnene i et ligeværdigt fællesskab, der giver plads til børnenes forskelligheder. I fællesskabet udvikler børnene evnen til at bære over med og at have gensidig respekt for hinanden. Dette med henblik på at give det enkelte barn en følelse af tryghed samt at have ansvar for sig selv og andre.

Samarbejde

En væsentlig del af barnets udvikling handler om at kunne arbejde sammen med andre. Både voksne og børn møder hinanden med åbenhed og tillid til hinanden og med lyst til at engagere sig fagligt og socialt. Der arbejdes med en rød tråd gennem huset, hvor små som store kan være sammen om noget fælles.

Motivation

Vi ved, at børn fra de er små er født nysgerrige, det handler for os om at holde denne nysgerrighed i live. Gennem nære relationer og et anerkendende menneskesyn folder vi læringen ud for og med det enkelte barn og fællesskabet. Vi arbejder med en mangfoldighed af læringssituationer præget af leg og innovation, der er målrettet den enkeltes zone for nærmeste udvikling.

Sammenhæng

Et væsentligt element i barnets udvikling er det forpligtende forældresamarbejde, der bygger på en åben og interesseret dialog. Vi udnytter i dagligdagen hinandens kompetencer gennem huset til at se barnets styrker ud fra mange perspektiver. Udviklingen af barnet tager dels afsæt i et lokalt tilhørsforhold til nærområdet, men samtidig åbner vi for barnet et vindue til verden, der sigter mod fremtiden.

Med afsæt i ovenstående værdispor arbejder vi både dagligt og på den lange bane for at udfolde følgende vision for Hellested Friskole og Børnehus.

Vision

På Hellested Friskole og Børnehus er børn og voksne sammen om at skabe et trygt sted og et stærkt fællesskab, hvor børnene motiveres til faglig dygtighed, nysgerrighed på verden og lyst til videre dannelse og uddannelse.”​​

KONTAKT

​Hellested Friskole og Børnehus

CVR: 34750858

Tåstrupvej 2, 4652 Hårlev 

Telefon skolens kontor: 61 43 58 25 (mandag-torsdag kl. 9-14 og fredag kl. 9-12)

Telefon Børnehus: 61 43 71 25

Telefon SFO: 61 43 79 10

​E-mail: info@hellestedfriskole.dk

Samarbejdspartnere og støttefonde​