Elevråd

Elevrådet består af elever fra 0. til 9. klasse. Der vælges hvert år en formand og evt. en næstformand. Møderne holdes løbende og det typisk i en spisepause, hvor der er lærere med, som er med til at være tovholder på elevrådets arbejde

Elevrådet indgår i det demokratiske arbejde på skolen bl.a. med at udvikle skolens indhold. Eleverne kan blive spurgt ind til fx af institutionsbestyrelsen om deres holdninger til forskellige emner, således at der kan være en direkte vej mellem elevrådet og de forskellige organer i organisationen. Elevrådet kan på samme vis tage kontakt til en personalegruppe eller bede om at få taget et emne op i institutionsbestyrelsen, ligesom de kan komme og fremlægge deres tanker, hvis de ønsker det. Eleverne ved elevrådet har herudover også egne traditioner, f.eks. den årlige skolefest og egne morgensamlinger.

KONTAKT

​Hellested Friskole og Børnehus

CVR: 34750858

Tåstrupvej 2, 4652 Hårlev 

Telefon skolens kontor: 61 43 58 25 (mandag-torsdag kl. 9-14 og fredag kl. 9-12)

Telefon Børnehus: 61 43 71 25

Telefon SFO: 61 43 79 10

​E-mail: info@hellestedfriskole.dk

Samarbejdspartnere og støttefonde​