it-krav

KRAV OM BRUG AF EGEN COMPUTER TIL UNDERVISNINGEN PÅ HELLESTED FRISKOLE OG BØRNEHUS

Hellested Friskole og Børnehus forpligter skoleelever til at medbringe en personlig bærbar computer alle skoledage. Undervisningen baseres i høj grad på brugen af denne computer. Den skal derfor være fysisk velfungerende hvad angår skærm, tastatur og lagringsdrev og i øvrigt opfylde følgende:

Computeren skal uhindret kunne forbinde sig til skolens WiFi og skal således være udstyret med den nødvendige hardware hertil.

Computeren medbringes fuldt opladt med batteritid på minimum 1 time. Derudover medbringes altid kompatibel strømforsyning/oplader til 230v.

Computerens styresystem skal være baseret på enten Windows, MacOS eller Chrome OS. Skolens lærere og undervisningen tager dog afsæt i et PC/Windows-miljø, og vælger man et andet end dette, er man selv ansvarlig for at sætte sig ind i de forskelle, der kan gøre sig gældende vedr. funktionaliteten.

Det valgte operativsystem skal være af så ny version, at det stadig understøttes af producenten og skal løbende holdes opdateret. Det skal kunne afvikle Microsoft Office/Office 365 samt seneste browserversioner (Internet Explorer, Safari, Chrome eller Firefox).

Den anvendte internetbrowser skal kunne afvikle de fagportaler, som Hellested Friskole til enhver tid benytter sig af. Klasselæreren kan oplyse nærmere om de aktuelle portaler

Elev og forældre skal i samarbejde sørge for at computeren holdes i forsvarlig stand som ovenfor beskrevet, og at den nødvendige software er installeret. Det kan ikke forventes at lærerne kan yde support til dette.​

Såfremt elevens computer går i stykker eller bortkommer, kan skolen i begrænset omfang og i maximalt 2 uger låne eleven en computer (Windows PC) i skoletiden. I forbindelse med lånet modtager eleven/hjemmet følgende skrivelse:

Til forældrene til ______________ Dato:________________

Jeres barn har pr. dags dato ikke haft en bærbar pc med, der kan anvendes til skolebrug. Der kan fra dags dato og maksimalt 14 dage frem lånes en bærbar pc i skoletiden, i det omfang at skolen har ledige låne-pc’er. I tilfælde af at alle låne-pc’er er i brug, må jeres barn undvære pc. I har som forældre 14 dage fra dags dato til at sørge for en bærbar computer til jeres barn, som kan anvendes til skolebrug (jvf. skolens krav til denne).

Hvis I ikke overholder denne tidsramme, vil I blive indkaldt til møde med en repræsentant fra bestyrelsen, hvor der skal laves en aftale om, hvornår jeres barn har en brugbar pc med til fuld deltagelse i undervisningen.

Med venlig hilsen

(Klassens lærer)

KONTAKT

​Hellested Friskole og Børnehus

CVR: 34750858

Tåstrupvej 2, 4652 Hårlev 

Telefon skolens kontor: 61 43 58 25 (mandag-torsdag kl. 9-14 og fredag kl. 9-12)

Telefon Børnehus: 61 43 71 25

Telefon SFO: 61 43 79 10

​E-mail: info@hellestedfriskole.dk

Samarbejdspartnere og støttefonde​