Samarbejdspartnere

Hellested Friskole og Børnehus gør ofte brug af håndværkere, såvel i det daglige som ved større byggearbejder. Vi er en forholdsvis lille organisation, men et hus med mange funktioner og derfor også mangeartede opgaver. Der skal ofte arbejdes kreativt for at løse dem på den bedst tænkelige måde.

Ved projekter, der beløber sig til mere end kr. 50.000,- bliver opgaven altid sendt i udbud, hvor der indhentes mindst 3 tilbud. Sammenligning af pris, kvalitet og den foreslåede løsning afgør, hvem opgaven tilfalder.

Dagligdagens driftsopgaver er hver især mindre, selvom de tilsammen på årsbasis kan udgøre en større økonomisk andel, end samme års projekter. Udfordringen er at skabe kontinuitet i det daglige, så der ikke skal anvendes unødige administrative ressourcer på problembeskrivelse, koordination og iværksættelse.

Skolens bestyrelse har valgt at håndtere denne udfordring ved at have et antal faste håndværkere tilknyttet driftsopgaverne. Disse håndværkere opbygger kendskab til skolens forskellige bygninger, og de repræsenterer dermed hver især og tilsammen den viden, der skal sikre en økonomisk og problemfri vedligeholdelse. Dette set i lyset af, at opgaverne stilles enkeltvis og afregnes til timebetaling.

Ved valg af “hus”-håndværkere lægges der naturligvis vægt på udført arbejdes kvalitet samt timepris, men meget væsentligt er det også, at den pågældende beredskabsvilligt kan stille op med kort varsel – ofte samme eller følgende dag – og at der under arbejdets udførelse må tages hensyn til, at skole, SFO og børnehus skal fungere samtidigt. Visse opgaver må udføres udenfor vores åbningstid, og det er derfor afgørende, at de fast tilknyttede håndværkere er fleksible og ikke finder en opgave for lille - løsningen kan være afgørende for at få en dagligdag til at fungere for os.

Finder bestyrelsen anledning til at afslutte samarbejdet med en tilknyttet virksomhed, vil det pågældende område blive udbudt gennem annoncering på skolens webside. Enhver vil dermed have mulighed for skriftligt at byde ind på pladsen efter ovenstående kriterier. Bestyrelsen udvælger derefter én virksomhed pr. område.

KONTAKT

​Hellested Friskole og Børnehus

CVR: 34750858

Tåstrupvej 2, 4652 Hårlev 

Telefon skolens kontor: 61 43 58 25 (mandag-torsdag kl. 9-14 og fredag kl. 9-12)

Telefon Børnehus: 61 43 71 25

Telefon SFO: 61 43 79 10

​E-mail: info@hellestedfriskole.dk

Samarbejdspartnere og støttefonde​