tRADITIONER

Tredagestur

Hvert år i slut august tager hele skolen (0.-9. klasse) på lejrtur – ’tredagsturen’. Turen går til Kongelejren i skønne Vig (Ellinge Lyng), hvor der er plads og nogle fantastiske rammer til at være sammen alle børn og voksne på skolen. Turens væsentligste mål er at opbygge og styrke det fællesskab, som vi tror på, er fundamentet for, at børn trives og har lyst til at suge til sig af læring og forståelse. Vi sætter derfor på turen fællesskabet konkret stævne bl.a. gennem fælles aktiviteter (lavet af såvel voksne som børn), lige som de største af vores elever traditionelt er puttemakkere for de mindste. 

Det er altid en stor oplevelse at være en del af denne tur og det er fantastisk at se, hvordan arbejdet med fællesskabet på turen forplanter sig ind i hverdagen, hvor vi fortsætter arbejdet med at fastholde og styrke fællesskabet fx i vores daglige bevægelsesbånd, hvor store som små er sammen. Hvert år er der også tradition for, at flere af vores elever helt ned til 4. klasse cykler op til Kongelejren. Det er i sig selv en bedrift, da turen er på 96 km. Forud for cykelturen ligger dog seriøs træning med træningsture både forud for, under og efter sommerferien. Cykelholdet har altid flere voksne med på turen, lige som en følgebil altid er med. Når cykelholdet ankommer til Kongelejren nogle timer efter alle andre, er der tradition for, at de bliver modtaget med klapsalver fra alle de kammerater, som er blevet fragtet med bus derop.

Studietur

Det er en tradition, at vores 8. klasse tager på studietur til udlandet. Indtil nu har destinationerne været bytur til Berlin, Amsterdam eller aktivitetstur til Tjekkiet/Prag. På disse turer er der udover det faglige fokus, som både forud for turen og efterfølgende bearbejdes ved hjemkomst, også et fokus på fællesskabet i klassen. Der er således en lige vægtning mellem faglighed og aktiviteter/hygge.

Første skoledag

Første skoledag er altid en søndag, hvor alle børn i såvel skole som Børnehus, deres familier og venner er inviteret til at fejre dagen og skoleårets begyndelse og særligt de nye 0. klassers første skoledag. Når vi vælger at starte skoleåret en søndag handler det om, at vi vil gøre dagen til en begivenhed for alle i og omkring skolen. Selve skoledagen er fra kl. 10-12 og herefter er man inviteret til at medbringe madkurv og være en del af en hyggelig eftermiddag sammen med andre børn og deres familie tilknyttet skole og/eller Børnehus.

Skolefest

Hvert år arrangerer skolens elevråd en fest for skolens elever med spisning, sjov, hygge og aktiviteter lavet af børnene selv. Traditionen er, at eleverne i indskoling og mellemtrin har deres fest med indhold, der passer til denne aldersgruppe og udskolingen holder en fest, hvor tema og indhold passer til deres aldersgruppe. Det er elevrådet selv, der laver invitationer, billetter, udsmykning og på dagen står i køkkenet og laver mad til alle, lige som de står for salg af sodavand og snolder.

Praktisk/musisk uger

Hvert år i efteråret har skolen to sammenhængende musikemneuger, som afsluttes med at alle forældre mm. inviteres til at overvære en eller flere forestillinger. Musikemneugerne bevæger sig inden for en tematisk ramme – fx verdens lande, tidsrejsen, 1980'erne – som hvert team udfolder på forskellig vis bevægende sig inden for et eller flere fag. Grundlæggende for ugerne er dog, at musikken fylder og opleves, øves og udleves blandt alle klasser på skolen. Når forældrene inviteres til slut i ugerne, får de mulighed for at opleve kulminationen på den proces, som børnene har været gennem de to uger. Med invitationen følger også en invitation til at hygge sig og købe sandwich mm., som nogle af forældrerådene har lavet i dagens anledning.​​

KONTAKT

​Hellested Friskole og Børnehus

CVR: 34750858

Tåstrupvej 2, 4652 Hårlev 

Telefon skolens kontor: 61 43 58 25 (mandag-torsdag kl. 9-14 og fredag kl. 9-12)

Telefon Børnehus: 61 43 71 25

Telefon SFO: 61 43 79 10

​E-mail: info@hellestedfriskole.dk

Samarbejdspartnere og støttefonde​