Hellested børnehus er en integreret institution med vuggestue og børnehave

​Vores børn er fordelt på fire grupper:

”Kernerne” 0-2,10 år

”Nødderne” 2,10-ca. 4år

”Kastanjerne” ca. 4-5 år

”Koglerne” ca. 5-6 år

De tre børnehavegrupper rykker gruppe, hvert år efter sommerferien

Børnelivet i Hellested Børnehus tager udgangspunkt i de muligheder vores nærområde tilbyder

Naturen og idrætsfaciliteterne har en stor plads i børnenes hverdag

Alle børnegrupper er, som udgangspunkt, på tur hver uge og dagligt på legepladsen

Vi har et inkluderende fællesskab, hvor alle kan deltage med hver deres forudsætninger

​Vores forskelligheder ser vi som ressourcer

Pædagogisk ligger vi vægt på, at børnene har en tryg og harmonisk hverdag, der styrker det enkelte barns udvikling, læring og sociale samspil

Vores læreplan er tilgængelig på Børnehusets hjemmeside

Vi lægger vægt på at vise følelser og omsorg, men også at være tydelige, således at børnene ved hvor de har de voksne

Vi støtter børnene i at tage hensyn til hinanden, hjælpe og dele med hinanden

Som rollemodeller for børnene taler vi pænt og ordentligt til både børn og voksne

I forårsmånederne; april-maj-juni kører Børnehuset et skoleparathedsforløb, som vi kalder ”Klar Parat Skolestart” for de kommende skolebørn, med fokus på overgangen mellem børnehavebarn og skolebarn

KONTAKT

​Hellested Friskole og Børnehus

CVR: 34750858

Tåstrupvej 2, 4652 Hårlev 

Telefon skolens kontor: 61 43 58 25 (mandag-torsdag kl. 9-14 og fredag kl. 9-12)

Telefon Børnehus: 61 43 71 25

Telefon SFO: 61 43 79 10

​E-mail: info@hellestedfriskole.dk

Samarbejdspartnere og støttefonde​