Procedure for indskrivning

Ønsker du at indskrive dit barn til Hellested Friskole og Børnehus, bedes du kontakte Børnehuset på tlf.nr. 61 43 71 25 for at aftale et møde med vores daginstitutionsleder så vi i fællesskab kan sikre os, at vi det rette tilbud for jer. Man kan altid komme på venteliste, men der gives ikke garanti for en plads.

Indskrivningen koster kr. 500,00 pr. barn. Forældre bliver ved indskrivning medlemmer af forældrekredsen.

Indskrivningsgebyret skal overføres til reg.nr. 5368, kto.nr. 0243432.

Indskrivningsskemaet skal sendes i udfyldt og underskrevet stand til Hellested Friskole og Børnehus, Tåstrupvej 2, 4652 Hårlev, eller aflevér indskrivningsskemaet personligt til kontoret. Husk at ved fælles forældremyndighed, skal både mor og far skrive under på blanketten.

Indskrivningsskema til Hellested Friskole og Børnehus

Sekretæren vil bekræfte indskrivningen pr. mail, når det underskrevne indskrivningsskema er modtaget. Hvis dit barn/dine børn ikke kan indskrives, men i stedet kommer på venteliste, vil I blive informeret herom, dette sker typisk allerede ved det første møde.

Melder du dit barn ind inden den 15. i en måned skal der betales fuld måneds opkrævning.

Melder du dit barn ind efter den 15. i en måned, vil du blive opkrævet for en halv måned.

Den første måned er vi i det gensidige samarbejde særligt forpligtiget til at have fokus på barnets udvikling og trivsel.

Husk at meddele din bopælskommune, at du har indskrevet dit barn til Hellested Friskole og Børnehus.

KONTAKT

​Hellested Friskole og Børnehus

CVR: 34750858

Tåstrupvej 2, 4652 Hårlev 

Telefon skolens kontor: 61 43 58 25 (mandag-torsdag kl. 9-14 og fredag kl. 9-12)

Telefon Børnehus: 61 43 71 25

Telefon SFO: 61 43 79 10

​E-mail: info@hellestedfriskole.dk

Samarbejdspartnere og støttefonde​