Forventninger

Når man har sit barn eller børn gående på Hellested Friskole og Børnehus er det en forventning, at man som forældre og barn indgår i et forpligtende samarbejde med Børnehuset. Hermed menes, at man er god til undervejs i samarbejdet at informere og lade sig informere om de ting, som vedkommer og berører barnets dagligdag. Det forpligtende samarbejde er gensidigt, således at vi som institution ligeledes bestræber os på at informere og lade os informere, når det gælder barnets sociale og faglige trivsel og udvikling. I dagligdagen er det særligt skoleintra, som er kommunikationsvejen, men i nogle tilfælde vil det fordelagtig at mødes for at drøfte barnets udvikling.

Som forældre til barn/børn i Børnehuset er man forpligtiget til at deltage i en årlig rengørings lørdag formiddag, hvor man sammen med andre forældre til børn i skole eller Børnehus (børnene er også velkomne til at hjælpe til) giver en ekstra hånd med at nå omkring de steder, hvor den daglige rengøring kan have svært ved at nå.

Rengøringsformiddagen er tænkt både som en hjælpende hånd, men samtidig som en begivenhed med et socialt islæt, hvor man som forældre (og måske børn) møder andre forældre til børn på skolen eller i Børnehuset og her har muligheden for at understøtte det vigtige sociale fællesskab, som er med til at danne fundamentet for stedet.

To gange årligt (forår og efterår) er der arbejdsweekender for skole og Børnehus, hvor forældre og børn inviteres til at komme og forskønne vores fysiske rammer. Arbejdsweekenderne har ligeledes såvel et praktisk og socialt islæt, hvor man det udover forskønnelsen også handler om fællesskabet og ejerskabet for stedet. Til arbejdsweekenderne er der således også forplejning og tid til hygge.

KONTAKT

​Hellested Friskole og Børnehus

CVR: 34750858

Tåstrupvej 2, 4652 Hårlev 

Telefon skolens kontor: 61 43 58 25 (mandag-torsdag kl. 9-14 og fredag kl. 9-12)

Telefon Børnehus: 61 43 71 25

Telefon SFO: 61 43 79 10

​E-mail: info@hellestedfriskole.dk

Samarbejdspartnere og støttefonde​