Hverdagen

Vi er en skole, der helt konkret dyrker fællesskabet. Vi tror på, at fællesskab er et afgørende fundament for, at eleverne oplever såvel social som faglig trivsel og udvikling. Vi har således i hverdagen konkrete fællesskabende elementer såsom dagligt fælles bevægelsesbånd, fælles frikvarterer, aldersintegreret undervisning i større og/eller mindre grad, en ugentlig morgensamling mm., lige som vi har særskilte nedslagspunkter årligt fx en fælles lejrtur for hele skolen, hvor vi sætter fællesskabet i spil. For os handler det om at skabe en følelse hos den enkelte lille som stor af ejerskab til såvel skolen som hinanden.

​Selvom vi arbejder med en årsplanlægning med henblik på at lave en faglig progression for klassen og den enkelte elev, har vi i vores hverdag også inkorporeret en kultur, hvor fleksibiliteten er i spil. Når spændende muligheder og idéer opstår i løbet af et skoleår, og det gør der altid, så er vi også omstillingsparate til at gribe disse, der hvor, det er meningsskabende. Vi bestræber os således på at lave en undervisning, der er dynamisk og som efterlader rum for at dyrke interessen for de ting, som vi støder på undervejs i året.

KONTAKT

​Hellested Friskole og Børnehus

CVR: 34750858

Tåstrupvej 2, 4652 Hårlev 

Telefon skolens kontor: 61 43 58 25 (mandag-torsdag kl. 9-14 og fredag kl. 9-12)

Telefon Børnehus: 61 43 71 25

Telefon SFO: 61 43 79 10

​E-mail: info@hellestedfriskole.dk

Samarbejdspartnere og støttefonde​