Arbejdskultur

Vi er en skole, der tager afsæt i den enkelte elevs behov og som derfor sætter mange læringsstile i spil inden for det fællesskab, som en klasse eller skolen som hele udgør. Såvel vores fysiske rammer som vores planlægning af undervisningen lægger op til en fleksibilitet, der handler om at møde den enkelte elev, der hvor udfordringsbehovet er. 

Vi ved, at et afgørende element i læring er, at vi forsøger at gøre eleven nysgerrig på indholdet i undervisningen, og at denne nysgerrighed er afgørende for elevens motivation til at lære. Det vil dog altid være sådan, at for at der sker en faglig udvikling for den enkelte elev, skal eleven samtidig selv tage et medansvar for at være engageret i den læringsproces, som denne indgår i.​​

KONTAKT

​Hellested Friskole og Børnehus

CVR: 34750858

Tåstrupvej 2, 4652 Hårlev 

Telefon skolens kontor: 61 43 58 25 (mandag-torsdag kl. 9-14 og fredag kl. 9-12)

Telefon Børnehus: 61 43 71 25

Telefon SFO: 61 43 79 10

​E-mail: info@hellestedfriskole.dk

Samarbejdspartnere og støttefonde​