Mobilpolitik på Hellested Friskole og Børnehus

Børn, personale og bestyrelse har gennem skoleåret arbejdet med mobilpolitik på skoledelen. Vi ønsker mere faste rammer omkring brugen af mobiler, og eleverne i stedet har mere fokus på undervisning, nærvær og kammerater. Fra første skoledag vil følgende regler gælde for alle elever  - Gælder for mobiler og Smartwatches:

 • Medbringes mobilen er det ALTID på eget ansvar.
 • ​Da mobilerne skal være på flytilstand, når man træder ind på skolen, vil vi sætte billeder op på alle indgange med mobil på flytilstand, tak. Med mobilen på flytilstand kan eleverne ikke modtage beskeder udefra, der kan forstyrre deres undervisning og sociale samvær.
 • ​Hver klasse vil have et mobilhotel. For at beskytte mobilhotellet og mobiler bedst muligt, skal dette være aflåst. Eleverne sætter selv/og tager selv deres mobil ud af hotellet, så personalet, af forsikringsmæssige grunde, ikke er i fysisk kontakt med mobilen.
 • ​Mobilen skal stå i mobilhotellet, når undervisningen starter.
 • ​Eleverne må kun bruge mobilen i overensstemmelse med en af klassens lærere/pædagoger.
 • ​Kl. 11.45 – 12.00 er der mulighed for at se på sin mobil. Her kan man tjekke beskeder og lave aftaler til efter skoletid. Team 3 kan også tjekke deres sociale medier mm. Mobilen afleveres på mobilhotellet inden eleverne går ud til frikvarter. Skal man ringe fra sin mobil, skal man have en aftale med en lærer/pædagog.
 • ​Reglerne ridses op i klasserne første skoledag, og vil ligeledes være et punkt på førstkommende forældremøde, hvor der vil være mulighed for at stille spørgsmål.
 • ​Konsekvensen for ikke at overholde skolens mobil-politik vil være:
 • Eleven bedes aflevere sin mobil på kontoret, hvor forældrene kan hente den i skolens åbningstid. Hvis barnet ikke vil aflevere den, ringes til forældrene, der bedes overbevise eleven om at aflevere mobilen, eller selv hente mobilen hos eleven hurtigst muligt. Afleveres mobilen på kontoret, låses den inde i pengeskabet.
 • ​Vi stiller en forventning til forældrene om at tage en snak med deres børn, så de er afklaret inden skolestart.
 • ​I SFO tid er mobilen i udgangspunktet i tasken.

I SFO kan benyttes mobilen til følgende og altid i aftale med en pædagog:

 • Be-eller afkræfte aftaler med mor og far.
 • Arrangere legeaftaler.
 • Aktiviteter ifl. aftaler med pædagogerne.
 • Visse dage, når der er få børn tilbage sidst på dagen, typisk efter kl. 16.00Personalet må bære deres mobil på sig hele dagen. Den benyttes kun i faglige eller saglige sammenhænge foran eller sammen med eleverne. Mobilen må benyttes frit i pauserne. Gårdvagt er ikke en pause. Personalets mobil skal ikke være på fly-tilstand.

KONTAKT

​Hellested Friskole og Børnehus

CVR: 34750858

Tåstrupvej 2, 4652 Hårlev 

Telefon skolens kontor: 61 43 58 25 (mandag-torsdag kl. 9-14 og fredag kl. 9-12)

Telefon Børnehus: 61 43 71 25

Telefon SFO: 61 43 79 10

​E-mail: info@hellestedfriskole.dk

Samarbejdspartnere og støttefonde​