Inklusions / Mobbepolitik

Vi arbejder altid med afsæt i det enkelte barn og forsøger gennem bevidste overvejelser at møde de sociale og faglige udfordringer, som barnet har brug for til at trives og udvikles.

Det individuelle perspektiv på det enkelte barn sker altid inden for rammerne for fællesskabet omkring barnet, det være sig hele institutionen Hellested Friskole og Børnehus eller inden for den særlige gruppe af børn, som barnet er en del af.

Vi tager afsæt i, at når et barn inkluderes, er det fordi, at det er en del af det fællesskab, som omgiver barnet. Det er i den inkluderende proces grundlæggende, at såvel det enkelte barn som fællesskabet møder hinanden, således at inklusionen af et ny tilkommen barn altid vil skabe et nyt og forandret fællesskab omkring alle børnene.​

Drillerier og mobning

Vi udnytter det at være et relativt lille sted og det at relationerne mellem børn og børn, og børn og voksne er gode og veludbyggede til at være gode til at observere, hvis et barn føler sig drillet. Oplever vi et barn blive drillet, eller at det på anden vis mistrives som en konsekvens af at være en del af fællesskabet i og omkring Hellested Friskole og Børnehus, så handler vi altid på det omgående ved at inddrage i første omgang børnene omkring drilleriet og i tilfælde, hvor det vurderes nødvendigt, også forældrene omkring de involverede børn.

Når vi over tid arbejder med det enkelte barns trivsel eller grupper af børns trivsel, så foregår det i forhold til personalet i nogle sammenhænge i gruppen omkring barnet eller børnene, i andre sammenhænge inddrager vi hele personalegruppen (fx alle lærerne) omkring barnet eller børnene, således at vi samler dels vores kompetencer og indsigt, og dels er med til i praksis at forsøge at skabe trivsel for det enkelte barn, så barnet oplever at være inkluderet. Det er for os et væsentlig redskab at udnytte hinandens kompetencer og relationer til børnene, så de oplever, at vi har opmærksomhed på dem og at der bliver handlet på eventuel mistrivsel.​

KONTAKT

​Hellested Friskole og Børnehus

CVR: 34750858

Tåstrupvej 2, 4652 Hårlev 

Telefon skolens kontor: 61 43 58 25 (mandag-torsdag kl. 9-14 og fredag kl. 9-12)

Telefon Børnehus: 61 43 71 25

Telefon SFO: 61 43 79 10

​E-mail: info@hellestedfriskole.dk

Samarbejdspartnere og støttefonde​