Retningslinjer for lektiekulturen på Hellested Friskole

Lærerne aktiverer og involverer eleverne i lektierne. Det er målet, at lektier understøtter og styrker elevens arbejdsglæde, engagement, lyst og motivation til skolearbejdet.

Vi anerkender, at eleverne har forskellige forudsætninger og forskellige baggrunde. Der differentieres efter behov i lektiemængde og kompleksitet i samarbejde med eleven.

Lektier er opgaver, som eleven kan løse primært på egen hånd og som ikke bør skabe konflikter i hjemmet. I tilfælde af konflikter ved lektielæsning hjemme bør forældrene tage kontakt til lærerne, så man i fællesskab kan finde en hensigtsmæssig løsning på dette.

Definition af lektier/lektieintegreret undervisning

Lektier/lektieintegreret undervisning er undervisningsrelaterede aktiviteter, som eleven skal lave eller færdiggøre uden for skoletiden eller inden for skoletiden.

Formål med lektier/lektieintegreret undervisning:

  1. Formålet med lektier og lektieintegreret undervisning er at træne og lære eleven at planlægge og organisere sin tid, samt at udvikle gode arbejdsvaner, selvdisciplin og selvindsigt. Dette er samtidig et element i skolens designpædagogik, at kunne tilrettelægge en arbejdsproces fra start til slut.
  2. Lektier og lektieintegreret undervisning anvendes som en del af undervisningen, når læreren i samarbejde med eleven vurderer, at lektiearbejde vil øge elevens faglige kundskaber og færdigheder.
  3. Lektier og lektieintegreret undervisning skal medvirke til at eleverne gøres uddannelsesparate i forhold til de forventninger om selvstændigt arbejde med lektier, der ligger i de videregående uddannelser.​

Lektier/lektieintegreret undervisning kan være

Team 1 – I team 1 arbejder vi lektieintegreret ved at eleverne får mulighed for færdiggørelse og opfølgning på de aktuelle opgaver. Primært i fordybelsesbåndet, men også i undervisningen. Vi stiller en forventning til, at alle elever dagligt læser 10-20 minutter hjemme. Eleverne i 0. klasse starter med at arbejde med Lydelevatoren, indtil de er klar til læsning. Taltræning og tabeller kan ligeledes være en del af de daglige træning hjemme.

Team 2 – I team 2 arbejder vi med lektieintegreret undervisning i fordybelsesbåndet. Lektierne kaldes ’eget arbejde’ og er typisk færdiggørelse af fælles opstartet opgaver. Arbejdet kan bære præg af træning. Dette arbejde hjælper eleverne til at kunne disponere over, få overblik over og tage ansvar for eget arbejde. Det forventes, at alle elever læser ca. 20 minutter dagligt uden for skoletiden.

Team 3 – I team 3 arbejder vi videre med læselyst og læsetræning, der understøttes med 20 minutters læsning hver dag hjemme og i skolen. Ligeledes er der træning af faglige færdigheder, eks. tabeltræning, herunder også digitale træningsprogrammer. Fordybelse og koncentration i form af faglige spil, afleveringsopgaver m.m. kan også være en del af lektierne, ligesom indsamling af informationer til et emne, projektopgave eller et designforløb kan være det. Lektier kan også være refleksionsopgaver over et emne, alene, i en gruppe eller i familien, ofte med spørgsmålet ’Hvorfor mon….?’ og automatisering af kendt såvel som nyt stof​

KONTAKT

​Hellested Friskole og Børnehus

CVR: 34750858

Tåstrupvej 2, 4652 Hårlev 

Telefon skolens kontor: 61 43 58 25 (mandag-torsdag kl. 9-14 og fredag kl. 9-12)

Telefon Børnehus: 61 43 71 25

Telefon SFO: 61 43 79 10

​E-mail: info@hellestedfriskole.dk

Samarbejdspartnere og støttefonde​