Procedure for indskrivning

Ønsker du at indskrive dit barn til Hellested Friskole og Børnehus, bedes du kontakte skolen på tlf.nr. 61 43 58 25 for at aftale et møde med vores skoleleder så vi i fællesskab kan sikre os, at vi det rette tilbud for jer.

Er der tale om et skoleskift til Hellested Friskole og Børnehus, bedes du udfylde en samtykkeerklæring til indhentning af oplysninger, som kan have betydning for dit barns skolegang her, fra dit barns tidligere skole.

Samtykkeerklæring til indhentning af oplysninger fra tidligere skole »

Indskrivningen koster kr. 500,00 pr. barn. Forældre bliver ved indskrivning medlemmer af forældrekredsen.

Indskrivningsgebyret skal overføres til reg.nr. 5368, kto.nr. 0243432.​

Skoleindskrivningsskemaet skal sendes i udfyldt og underskrevet stand til Hellested Friskole og Børnehus, Tåstrupvej 2, 4652 Hårlev, eller aflevér indskrivningsskemaet personligt til kontoret. Husk at ved fælles forældremyndighed, skal både mor og far skrive under på blanketten.

Indskrivningsskema til Hellested Friskole »

Sekretæren vil bekræfte indskrivningen pr. mail, når det underskrevne indskrivningsskema er modtaget. Hvis dit barn/dine børn ikke kan indskrives i den ønskede klasse, men i stedet kommer på venteliste, vil I blive informeret herom, dette sker typisk allerede ved det første møde.

Melder du dit barn ind inden den 15. i en måned skal der betales skolepenge og evt. SFO for hele måneden. Melder du dit barn ind efter den 15. i en måned, skal der betales skolepenge og evt. SFO for en halv måned.

Den første måned er vi i det gensidige skole-hjem samarbejde særligt forpligtiget til at have fokus på barnets udvikling og trivsel.​

KONTAKT

​Hellested Friskole og Børnehus

CVR: 34750858

Tåstrupvej 2, 4652 Hårlev 

Telefon skolens kontor: 61 43 58 25 (mandag-torsdag kl. 9-14 og fredag kl. 9-12)

Telefon Børnehus: 61 43 71 25

Telefon SFO: 61 43 79 10

​E-mail: info@hellestedfriskole.dk

Samarbejdspartnere og støttefonde​