Betalingstakster for 2018/2019, gældende pr. 1. August 2018

Forældrenes egenbetaling ligger i samme størrelsesorden som for en plads i en kommunal institution.

Vuggestue

3.375,00 kr. pr. barn

Børnehave samt førskoleforløb

1.845,00 kr. pr. barn

Indskrivningsgebyr

500,00 kr. pr. barn

​Vuggestue- og børnehavetakst betales 11 gange om året, juli måned er undtaget.

​Skolepenge

1.300,00 kr. for 1. barn

830,00 kr. for 2. barn

590,00 kr. for 3. og efterfølgende børn​

SFO I (0.-3. klasse)

690,00 kr. pr. barn

SFO II (4.-7. klasse)

390,00 kr. pr. barn

SFO Morgen

170,00 kr. pr. barn

Indskrivningsgebyr

500,00 kr. pr. barn

Skole- og SFO-takst betales 11 gange om året, juli måned er undtaget.

Priseksempel for et skolebarn + morgen SFO og SFO I svarer til kr 2.160,00 pr. måned i 11 måneder.

Beløbet opkræves månedsvist forud, primo måneden.

Hellested Friskole
Tåstrupvej 2
4652 Hårlev

KONTAKT

​Hellested Friskole og Børnehus

CVR: 34750858

Tåstrupvej 2, 4652 Hårlev 

Telefon: 61 43 58 25

​E-mail: info@hellestedfriskole.dk