Betalingstakster for 2022/2023, gældende pr. 1. August 2022

​Forældrenes egenbetaling ligger i samme størrelsesorden som for en plads i en kommunal institution.

Vuggestue

3.635,00 kr. pr. barn

Børnehave samt "førskoleforløb"

1.990,00 kr. pr. barn

Indskrivningsgebyr

500,00 kr. pr. barn

​Vuggestue- og børnehavetakst betales 11 gange om året, juli måned er undtaget.

​Skolepenge

1.395,00 kr. for 1. barn

885,00 kr. for 2. barn

630,00 kr. for 3. og efterfølgende børn​

SFO I (0.-3. klasse)

755,00 kr. pr. barn

SFO II (4.-7. klasse)

420,00 kr. pr. barn

SFO Morgen

185,00 kr. pr. barn

Indskrivningsgebyr

500,00 kr. pr. barn

Skole- og SFO-takst betales 11 gange om året, juli måned er undtaget.

Priseksempel for et skolebarn + morgen SFO og SFO I svarer til kr. 2.335,00 pr. måned i 11 måneder. Det svarer til kr. 25.685 pr. år.

Beløbet opkræves månedsvist forud, primo måneden.

SKOLEPENGE OG SFO BETALES 11 GANGE OM ÅRET

Melder du dit barn ind inden den 15. i en måned skal der betales skolepenge og evt. SFO for hele måneden. Melder du dit barn ind efter den 15. i en måned, skal der betales skolepenge og evt. SFO for en halv måned.​​

Søskenderabat

Elever ved Hellested Friskole og Børnehus er ikke berettiget til kommunal søskenderabat. Friskolen yder i stedet rabat på skolepenge for barn nr. 2, 3 og evt. efterfølgende børn.

Hellested Friskole og Børnehus` bestyrelse har besluttet, at barn/børn indskrevet til Hellested Børnehus "tæller" som søskende i forhold til skolepengene for søskende i skolen.

Det betyder, at har du et barn i Børnehuset og et barn i skolen, så betales der skolepenge for skolebarnet, som for barn nr. 2 (altså 885 kr.) osv.

Førskolebørn tæller, i forhold til søskenderabat, som et børnehavebarn. Det betyder, at førskolebørn med søskende i Børnehuset ydes en søskenderabat på 50 pct. af prisen for førskolebarnet.

Førskolebørn med søskende i skolen medfører, at søskende i skolen tæller som hhv. barn nr. 2 og evt. barn nr. 3 osv.

Førskolebørn med søskende i både Børnehuset og skolen ydes søskenderabat på 50 pct. af prisen for førskolebarnet, mens skolebarnet tæller som barn nr. 3.

KONTAKT

​Hellested Friskole og Børnehus

CVR: 34750858

Tåstrupvej 2, 4652 Hårlev 

Telefon skole: 61 43 58 25

Telefon børnhus: 61 43 71 25

Telefon SFO: 61 43 79 10

​E-mail: info@hellestedfriskole.dk

Samarbejdspartnere og støttefonde​