Hverdagen

Leg og aktiviteter: Der er fra mange sider, medierne bl.a., lavet en fortolkning, der går på, at når børn skal undervises mere, så er der mindre tid til at lege. Leg er vigtig for alle børn og en vigtig ting i børns udvikling. I legen får de lov til at prøve egne grænser af f.eks. ved at sige fra over for andre og komme med idéer og input til legen. De kommer med i en forhandlingsproces, hvor man må stå ved sine egne holdninger og samtidig skal de også lære at give plads og acceptere andres meninger og holdninger.

Ved legen kommer de til at opleve glæde og det at lave noget sammen med nogen - være en del af et større fællesskab eller en del af en lille gruppe. I legen bearbejder børn indtryk og fortolker deres oplevelser af verden. Det kan være igennem rollelege som ”far, mor og børn” eller sågar det at lege ”skole”.

I SFO er det altid en mulighed at lege. Vi vægter, at børnene får oplevelsen af, at de selv har mulighed for at forvalte deres fritid, velvidende at de mindste børn skal have mere hjælp til det.

Eksempler på legens værdi:

  • Selvstændiggørelse, kreativitet, selvværd, demokratiseringslæring, udvikling af robusthed
  • Legen er med til at danne - at skabe grobund for at indgå i sociale fællesskaber og udvikle karakter
  • Udvikling af forhandlingsevner, behovsudskydelse, fordi det er sjovt og gør en i godt humør. Giver en følelse af frihed. Åbner eventyrlysten til at udforske og se verden på forskellige måder. Mulighed for afprøvning af forskellige roller: Instruktør, publikum, deltager, kommentator m.fl.
  • Legens egen værdi: Værdien i det at lege en leg kan give energi til nye skal-opgaver. Legen understøtter trivslen, som er vigtig for, at læring kan finde sted.
  • Leg kan stimulere sanserne, motorik både fin og grov, sprogudvikling, nysgerrighed, fantasi, kreativitet oma.

Personalet tilstræber, altid, at understøtte den læring, som børnene tilegner og øver sig på som fx ved medbestemmelse, tage ansvar, være tydelige, fleksible, nysgerrige osv.

KONTAKT

​Hellested Friskole og Børnehus

CVR: 34750858

Tåstrupvej 2, 4652 Hårlev 

Telefon skolens kontor: 61 43 58 25 (mandag-torsdag kl. 9-14 og fredag kl. 9-12)

Telefon Børnehus: 61 43 71 25

Telefon SFO: 61 43 79 10

​E-mail: info@hellestedfriskole.dk

Samarbejdspartnere og støttefonde​