Hverdagen

Det er vigtigt for os, at børnenes SFO-tid så vidt muligt er børnenes egen. Hver dag vil der typisk være to muligheder /værksteder, hvor der bliver igangsat aktiviteter, som børnene kan gå til og fra. Herudover er det altid muligt at opholde sig i køkkenet med fx brætspil og tegneaktiviteter, lege i Lego-og butiksrummet eller lege i teaterrummet/bordtennis. De forskellige rum i SFO’en indbyder til forskellig leg. Ellers er hverdagens værksteder typisk: Udenfor, tit med bål, hallen og krea.

Hverdagen i SFO begynder fra kl. 13.15 efter endt skoledag. Alle SFO-børn kommer selv op i vores lokaler for at ”tjekke ind” og herefter starter SFO-dagen ude. Det er en dejlig halv til hel time, hvor der er mulighed for at lege frit i den ”store” skolegård. Der er altid mulighed for at spille bold, lege i skoven, køre på moon cars og særligt i sommerhalvåret løbe på rulleskøjter, løbehjul eller køre på egne cykler.

Hver eftermiddag tilbyder SFO’en ”fæller”. Et lille måltid, som en gruppe børn er med til at tilberede.

I ferier, brydes hverdagene op. Afhængigt af tilmeldte børn er det muligt, dels at tage ud af huset, men også at tilrettelægge dagens indhold anderledes.

Mandag-torsdag har hver klasse (0.-3.) deres egen spilledag på konsollerne. Det giver ro og mulighed for at alle, der har lyst, som regel kan nå at få en spilletid på dagen. Vi tilbyder kun spil der passer til børnenes alder.​

Digi-dag:

Med udgangspunkt i børnenes digitale verden, vil vi gerne være med til støtte op omkring deres digitale leg og dannelse i hverdagen.

Hver fredag har børnene mulighed for at medbringe egne enheder. Vi kan sammen med børnene udforske deres ”universer” og børnene kan på tværs af alder og interesser finde sammen om deres spil. Alle børn kan spille på egne pc’ere, tablets eller mobil, i køkkenområdet under opsyn.

Børnemøder:

Én gang om måneden samles alle børn og voksne til et børnemøde i SFO’en. Vi vil gerne lære børnene, at vi er fælles om vores SFO. Møderne bruges til info om hverdagen og kommende aktiviteter, men kan også bringes i spil, i fht. børnenes ønsker.​

KONTAKT

​Hellested Friskole og Børnehus

CVR: 34750858

Tåstrupvej 2, 4652 Hårlev 

Telefon skole: 61 43 58 25

Telefon børnhus: 61 43 71 25

Telefon SFO: 61 43 79 10

​E-mail: info@hellestedfriskole.dk

Samarbejdspartnere og støttefonde​