Forventninger

Når man har sit barn eller børn tilmeldt SFO´en er det en forventning, at man som forældre og barn indgår i et forpligtende samarbejde med SFO´en. Hermed menes, at man er god til undervejs i samarbejdet at informere og lade sig informere om de ting, som vedkommer og berører barnets dagligdag. Det forpligtende samarbejde er gensidigt, således at vi som SFO ligeledes bestræber os på at informere og lade os informere, når det gælder barnets sociale og faglige trivsel og udvikling. I dagligdagen er det særligt skoleintra, som er kommunikationsvejen.

KONTAKT

​Hellested Friskole og Børnehus

CVR: 34750858

Tåstrupvej 2, 4652 Hårlev 

Telefon skolens kontor: 61 43 58 25 (mandag-torsdag kl. 9-14 og fredag kl. 9-12)

Telefon Børnehus: 61 43 71 25

Telefon SFO: 61 43 79 10

​E-mail: info@hellestedfriskole.dk

Samarbejdspartnere og støttefonde​