Dansk Friskoleforenings årsbetning 2015

Velkommen til Hellested Friskole

 
 

12.06.2016

Stillingsopslag pædagog - klik her

04.05.2016

Skoleleders beretning - klik her

Bestyrelsens beretning - klik her

05.09.2015

Der går 171 børn i Hellested Friskole fordelt på 0. - 9. klasse.

Friskolen tilbyder 9. klasses Afgangsprøve.

 

 

Ferieplan for Hellested Friskole - skoleåret 2015/2016 - klik her

Ferieplan for Hellested Børnehus og SFO -  skoleåret 2015/2016 - klik her

Ferieplan for Hellested Friskole - skoleåret 2016/2017 - klik her

Ferieplan for Hellested Børnehus og SFO -  skoleåret 2016/2017 - klik her

Årshjul for Hellested Friskole og Børnehus -  skoleåret 2015/2016 - klik her

 
 

 

Klik på ovenstående foldere fra friskolens 3 teams

 

 

Friskolebladet nr. 9  indeholder bl.a. denne fine artikel om Hellested Friskole - klik på billedet for at læse den

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HELLESTED FRISKOLE  •  Tåstrupvej 2A  •  4652 Hårlev  •  CVR-nr. 34 75 08 58  •  Tlf.nr. 61 43 58 25    E-mail: info@hellestedfriskole.dk